KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ

07-07-2017

Danh sách các khách sạn, nhà nghỉ tại Chí Linh để quý vị và các bạn tiện tra cứu KHÁCH SẠN, NHÀ NGHỈ     Khách sạn Công Đoàn Côn Sơn. Địa chỉ: Tiên Sơn, Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương. Tel: 0320 3882240; Fax: 0320 3883329 Nhà khách hồ Côn Sơn. Địa chỉ: Cộng […]

Từ khóa: