Chí Linh thu ngân sách vượt hơn 115% kế hoạch năm

: :

Theo báo cáo của UBND TP Chí Linh, 9 tháng qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện được hơn 1.116,5 tỷ đồng, vượt hơn 115% kế hoạch năm, tăng 84,26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó thu nội địa thường xuyên đạt hơn 1.108 tỷ đồng, vượt 113% kế hoạch; thu từ các khoản huy động, đóng góp gần 8,37 tỷ đồng. Các khoản thu nội địa gồm thu từ nhà, đất đạt 711,5 tỷ đồng, tăng 98% so với kế hoạch; thu khu vực công thương ngoài quốc doanh gần 170 tỷ đồng, tăng 187% so với kế hoạch; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ đồng; thu doanh nghiệp nhà nước đạt 51,78 tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ đạt 54 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 46 tỷ đồng...

Cũng trong 9 tháng, TP Chí Linh đã chi ngân sách địa phương hơn 777 tỷ đồng, đạt 89,3% so với kế hoạch và bằng 86,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi xây dựng cơ bản đạt hơn 398 tỷ đồng và chi thường xuyên đạt hơn 378 tỷ đồng.

Theo: Báo Hải Dương