Thẻ: Thành Đoàn Chí Linh

Thành đoàn Chí Linh tặng công trình thanh niên tại Hoàng Tân

Thành đoàn Chí Linh tặng công trình thanh niên tại Hoàng Tân

Sáng 27.4, Thành đoàn Chí Linh tặng công trình thanh niên "Điểm vui chơi thể dục...

Thành đoàn Chí Linh phấn đấu mỗi năm giới thiệu việc làm cho hơn 1.500 thanh niên

Thành đoàn Chí Linh phấn đấu mỗi năm giới thiệu việc làm cho...

Sáng 25.4, Đoàn Thanh niên TP Chí Linh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ...