Chủ trương xây lại chợ Sao Đỏ

Chủ trương xây lại chợ Sao Đỏ

TP Chí Linh công khai thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phá dỡ chợ Sao Đỏ cũ để xây dựng lại nhằm bảo đảm các điều kiện để tiểu thương kinh doanh, buôn bán...

Ngày 12.6, TP Chí Linh công khai thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất phá dỡ chợ Sao Đỏ cũ để xây dựng lại nhằm bảo đảm các điều kiện để tiểu thương kinh doanh, buôn bán và đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị Chí Linh hiện tại và tương lai. 

UBND TP Chí Linh yêu cầu các phòng, ban chuyên môn có liên quan, phường Sao Đỏ và Ban Quản lý chợ Sao Đỏ rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ, cá nhân kinh doanh trong chợ cũ để giải quyết quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật. Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức gặp gỡ các hộ, cá nhân kinh doanh, buôn bán trong chợ cũ để tiếp thu ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trước khi phá chợ cũ để xây lại chợ. 

Chợ Sao Đỏ được xây dựng từ năm 1989, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm các điều kiện để các tiểu thương kinh doanh, buôn bán. 

Chợ mới được xây dựng trên diện tích hơn 13.400 m2 với tổng mức đầu tư hơn 155 tỷ đồng. Chợ mới sẽ bảo đảm các tiêu chuẩn chợ loại I với 686 điểm kinh doanh...  

TRANG LÂM (BÁO HẢI DƯƠNG)