Hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác tại khu vực đồi Đại Bộ

Hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác tại khu vực đồi Đại Bộ

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác tại khu vực đồi Đại Bộ thuộc phường Hoàng Tân và xã Bắc An (Chí Linh) đối với Công ty CP An Bình 62.

Lý do theo đề nghị của Công ty CP An Bình 62 xin từ chối thực hiện dự án và biên bản thỏa thuận hủy kết quả đấu giá giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP An Bình 62, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá lại mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực đồi Đại Bộ theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 25/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực đồi Đại Bộ. Công ty CP An Bình 62 là đơn vị trúng đấu giá. Giá trúng đối với nguyên liệu sản xuất cát nhân tạo R1=35,95%; vật liệu san lấp R2=107,85%.

Ngày 5/12/2023, Công ty CP An Bình 62 đã có công văn xin từ chối thực hiện dự án khai thác khoáng sản mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực đồi Đại Bộ với lý do dự án không đạt hiệu quả như mong muốn.

Giữa tháng 12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Công ty CP An Bình 62 để thống nhất các nội dung liên quan đến đề nghị xin hủy kết quả đấu giá. Theo đó, Công ty CP An Bình 62 sẽ không được hoàn lại tiền đặt cọc trước khi hủy kết quả đấu giá và không có bất kỳ khiếu nại nào.

Theo: Báo Hải Dương