Cô Giáo dạy Toán ở trường cấp 2 tên gì?

Cô Giáo dạy Toán ở trường cấp 2 tên gì?

Nhiều người không thể biết chính xác tên của cô dạy Toán dù dữ kiện đưa ra rất rõ ràng, còn bạn?

Cô Giáo dạy môn Toán ở trường cấp 2 có người con trai tên Lý và cô con gái tên Hóa. Hỏi tên của cô là gì?