Thẻ: Đại Hội

Thành đoàn Chí Linh phấn đấu mỗi năm giới thiệu việc làm...

Sáng 25.4, Đoàn Thanh niên TP Chí Linh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2022-2027 sau 1,5 ngày làm việc.