Có thể đòi tài sản được hứa tặng?

Có thể đòi tài sản được hứa tặng?

Tôi được bố mẹ học sinh hứa tặng xe tay ga nếu kèm cho em đậu đại học, nhưng giờ phụ huynh không thực hiện lời hứa. Vậy tôi có thể đòi được không?

Luật sư tư vấn

Điều 457 Bộ luật Dân sự (BLDS) quy định, hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Bên được tặng cho đồng ý nhận.

Điều 458 BLDS cũng quy định, đối với động sản mà luật có quy định buộc đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Theo thông tin bạn cung cấp, chiếc xe tay ga là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định tại Điều 1 Thông tư 58/2020 của Bộ Công an.

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, hợp đồng tặng cho chiếc xe phải được lập thành văn bản và được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền. Hợp đồng này chỉ phát sinh hiệu lực khi bên được tặng cho đã hoàn tất thủ tục đăng ký xe.

Việc hứa tặng như chị trình bày là có điều kiện. Chị đã hoàn thành điều kiện được tặng là kèm cho em học sinh vào đại học, nhưng bố mẹ của em này không muốn tặng nữa, việc hứa thưởng cũng chỉ bằng lời nói. Như vậy chị sẽ không đòi được chiếc xe được hứa tặng.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha

Theo: Vnexpress