Đề xuất không sáp nhập xã Nhân Huệ

Đề xuất không sáp nhập xã Nhân Huệ

Theo phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 đã được Bộ Nội vụ góp ý, ngoài đề xuất không sắp xếp 4 phường thuộc thành phố Hải Dương do có yếu tố đặc thù về quốc phòng, an ninh, tỉnh Hải Dương cũng đề xuất không thực hiện sáp nhập xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh do có yếu tố đặc thù vị trí địa lý. 

Mặc dù là đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 nhưng xã Nhân Huệ có diện tích 3 mặt giáp sông Kinh Thày, sông Thái Bình và sông Đáp Khê, hiện không có cầu đi sang các địa bàn lân cận bên kia sông thuộc huyện Nam Sách và huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; còn lại 1 mặt giáp phường Cổ Thành. Tuy nhiên đường giao thông từ xã Nhân Huệ sang phường Cổ Thành là 2 bờ đê giáp sông nên đi lại khó khăn.

Mặt khác phần lớn người dân xã Nhân Huệ  theo đạo công giáo, nếu sáp nhập với phường Cổ Thành thì không phù hợp với tập quán sinh hoạt, sản xuất và khó khăn trong việc đi lại giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Ngoài ra, việc sáp nhập còn ảnh hưởng đến tiêu chí đô thị của phường Cổ Thành./.

Theo: Truyền Hình Hải Dương