Dừng triển khai các dự án của FLC

Dừng triển khai các dự án của FLC

Hồ Bến Tắm thuộc địa bàn thành phố Chí Linh – một trong những khu vực được Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất tài trợ kinh phí lập quy hoạch (Ảnh minh họa).

Ngày 14/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ra thông báo dừng tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng và nghiên cứu đề xuất đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Với thông báo này, tất cả đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều phải dừng triển khai.

Trước đó, trong các năm 2020, 2021, UBND tỉnh Hải Dương đã đồng ý chủ trương về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tài trợ kinh phí lập 5 đồ án quy hoạch, gồm: Quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Hồ Bến Tắm tại các xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám và phường Bến Tắm, thành phố Chí Linh; quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí cồn Vĩnh Trụ tại xã Đồng Lạc, thành phố Chí Linh; quy hoạch xây dựng điều chỉnh khu đô thị mới Bắc cầu Hàn, thuộc huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương; quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí ven sông Thái Bình, thành phố Hải Dương và quy hoạch chi tiết xây dựng tổ hợp công trình Trung tâm Văn hóa, dịch vụ, thương mại, khách sạn và nhà phố tại khu vực trung tâm thành phố Hải Dương.

Trong Thông báo số 33/TB-TU ngày 15/12/2020 của Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã chấp thuận chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn, ký kết hợp đồng thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng kinh phí của các tổ chức, cá nhân, trong đó có các đồ án quy hoạch xây dựng do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất tài trợ.

Trong phiên họp ngày 10/11/2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương đã báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chấp thuận chủ trương dừng việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch đối với các đồ án quy hoạch xây dựng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh. Các địa phương liên quan có trách nhiệm bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để tổ chức lập quy hoạch xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Trường hợp các địa phương có nhu cầu kêu gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Tài chính và các quy định khác liên quan…

Theo: Báo Xây Dựng