Thẻ: Đuối nước

Nam sinh lớp 7 chết đuối, nhóm bạn tắm sông chung giấu không báo tin

Nam sinh lớp 7 chết đuối, nhóm bạn tắm sông chung giấu không...

Sau khi tổng kết năm học, nhóm bạn xuống sông tắm. Trong lúc tắm, Dũng bị đuối nước...