[Justin Trudeau] Thủ tướng Canada diễu hành cũng người đồng tính

23-07-2017

Ông Justin Trudeau là thủ tướng Canada tại nhiệm đầu tiên tham gia lễ diễu hành dành cho người đồng tính.  Thủ tướng Canada Justin Trudea diễu hành cùng cộng đồng LGBT hôm 22/7. Nguồn: Toronto Star.  Thủ tướng Justin Trudeau đã xuất hiện trong buổi tuần hành của những người đồng tính tại thành […]

Từ khóa: , , , ,