Thẻ: dập dịch trúng đích

Chí Linh đang đi đúng và trúng trong dập dịch

Chí Linh đang đi đúng và trúng trong dập dịch

Đó là nhận định của đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ...