Thẻ: QUỐC LỘ 18

Khách dừng nghỉ tại nhà hàng 559 không đeo khẩu trang

Khách dừng nghỉ tại nhà hàng 559 không đeo khẩu trang

Nhiều hành khách vào dừng nghỉ, mua hàng tại nhà hàng 559 ven quốc lộ 18 thuộc địa...