Thẻ: Quốc lộ 18 Chí Linh

Tai nạn rình rập do bất cập hạ tầng quốc lộ 18 qua Chí Linh

Tai nạn rình rập do bất cập hạ tầng quốc lộ 18 qua Chí Linh

Những bất cập hạ tầng giao thông trên quốc lộ 18 đoạn qua TP Chí Linh, khiến người...