Thẻ: phòng chống covid-19

Chí Linh phát thẻ đi chợ theo ngày chẵn, lẻ

Chí Linh phát thẻ đi chợ theo ngày chẵn, lẻ

Từ ngày 17/2, mỗi hộ dân ở TP Chí Linh, Hải Dương, được phát 5 thẻ đi chợ trong...