Thẻ: Chuối

Ngọt thơm chuối Đồng Lạc

Ngọt thơm chuối Đồng Lạc

Được phù sa bồi đắp cùng kinh nghiệm canh tác dày dặn của nông dân, chuối Đồng Lạc...