Thẻ: xây chợ sao đỏ

Đầu tư hơn 148 tỷ đồng xây dựng chợ Sao Đỏ

Đầu tư hơn 148 tỷ đồng xây dựng chợ Sao Đỏ

UBND tỉnh vừa chấp thuận cho HTX Đầu tư xây dựng và thương mại Sao Đỏ làm chủ đầu...