Xây dựng Chí Linh trở thành đô thị thông minh - sinh thái xanh - nghỉ dưỡng

Xây dựng Chí Linh trở thành đô thị thông minh - sinh thái xanh - nghỉ dưỡng

Theo quyết định, thành phố Chí Linh phát triển theo 4 trụ cột kinh tế - xã hội gồm: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao chất lượng cao, du lịch tâm linh; Là đô thị xanh - năng động, hiện đại gắn với phát triển dịch vụ tâm linh, sinh thái; Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp gắn với khai thác dưới tán rừng.

Đó là một trong những nội dung được nêu tại Quyết định 555/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Chí Linh đến năm 2040.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Chí Linh đến năm 2040, thành phố Chí Linh sẽ gồm 14 phường và 5 xã với tổng diện tích gần 28.293ha. Dự báo đến năm 2030, dân số thành phố đạt khoảng 280.800 người, đến năm 2040 là 401.400 người, trong đó dân số nội thị khoảng 249.200 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 87%.

Quy hoạch xác định khu vực trung tâm thành phố gồm các phường: Sao Đỏ, Cộng Hòa, Chí Minh, Thái Học là khu vực đô thị nén; những phường còn lại và các xã ngoại thị chủ yếu phát triển các khu dân cư đô thị sinh thái, mật độ thấp.

Đô thị động lực phía Bắc tỉnh Hải Dương

Theo Quy hoạch, Thành phố Chí Linh sẽ giữ nguyên một số tính chất, chức năng đô thị theo quy hoạch chung đã duyệt và bổ sung thêm định hướng là đô thị trung tâm khu vực phía bắc của tỉnh Hải Dương, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh về kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ, giáo dục, du lịch, dịch vụ; là đầu mối giao thông có vài trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng phía Bắc tỉnh Hải Dương và khu vực lân cận; là trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch, có tiềm năng lớn phát triển dịch vụ du lịch, thể thao, sinh thái, khám phá, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.

Là đô thị thông minh - sinh thái xanh - đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi và là đô thị động lực, trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa, du lịch, dịch vụ vùng phía Bắc của tỉnh Hải Dương và vùng lân cận; phát triển công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; Có vị trí quan trọng về an ninh và quốc phòng.

Đến năm 2030, thành phố Chí Linh trở thành đô thị loại II, định hướng tiến tới đô thị loại I trong hệ thống đô thị tỉnh Hải Dương và quốc gia.

Quy hoạch làm rõ một số nội dung điều chỉnh chính so với quy hoạch được duyệt như: Làm rõ vai trò, vị thế và mối quan hệ giữa thành phố Chí Linh với các vùng trong tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận; điều chỉnh định hướng phát triển khai thác tối đa lợi thế từ phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, công nghiệp; đưa ra phương án khai thác quỹ đất phát triển đô thị, có chiến lược sử dụng đất bền vững, tiết kiệm hiệu quả…

Đồng thời, quy hoạch điều chỉnh cũng xây dựng định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tầm nhìn dài hạn, khai thác việc đấu nối và phát huy giá trị của các trục đường quan trọng như đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đường vành đai 5 Thủ đô, đường sắt, cầu qua sông; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các dự án giao thông đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố và bổ sung kết nối các tuyến đường mới sang các vùng lân cận trong và ngoài tỉnh Hải Dương; bổ sung định hướng phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, hình thành các không gian công nghiệp tập trung, quy mô lớn, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội; bổ sung quỹ đất phát triển đô thị, mở rộng không gian đô thị; công viên cây xanh, không gian công cộng, công trình kiến trúc điểm nhấn, thiết chế văn hóa xã hội; hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng sống cho người dân, phấn đấu xây dựng đô thị đảm bảo tiêu chí đô thị loại II và hướng tới tiêu chí đô thị loại I trong tương lai.

Tập trung phát triển theo 3 vùng không gian, 4 trụ cột kinh tế - xã hội

 Trong định hướng phát triển không gian đô thị, thành phố Chí Linh sẽ được xây dựng phát triển theo 4 trụ cột kinh tế - xã hội gồm: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao chất lượng cao; du lịch tâm linh nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế vốn có của thành phố Chí Linh; đô thị xanh - năng động, hiện đại gắn với phát triển dịch vụ tâm linh, sinh thái; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hiện đại, công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp gắn với khai thác dưới tán rừng.

Trên cơ sở các định hướng phát triển kinh tế và điều kiện tự nhiên và các nội dung điều chỉnh được xác định như trên, quy hoạch định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật thành phố Chí Linh sẽ được chia thành 3 vùng với mục tiêu phát triển tập trung, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, cũng như các điều kiện về văn hóa, kinh tế, xã hội, gồm: vùng lõi phát triển du lịch tâm linh sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn di sản văn hóa Khu di tích quốc gia đặc biệt; vùng phía Bắc QL.18 phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với nghỉ dưỡng; và vùng phía Nam QL.18, tập trung phát triển đô thị mới, dịch vụ thương mại và công nghiệp công nghệ cao.

Về định hướng phát triển các khu chức năng đô thị, quy hoạch thành phố Chí Linh điều chỉnh xác định giữ nguyên vị trí khu trung tâm hành chính hiện tại, khuyến khích xây dựng công trình cao tầng, hiện đại và hợp khối các chức năng hành chính của thành phố; điều chỉnh bổ sung khu trung tâm hành chính, công cộng mới; bổ sung, quy hoạch mới hệ thống sân golf gồm: sân golf tại khu vực đập Vễn, sân golf tại phường Bến Tắm, sân golf tại phường Đồng Lạc; điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với chùa Thanh Mai, khu vực Ngũ Đài Sơn, hồ Thanh Long; hình thành chợ đầu mối nông sản cấp vùng gắn kết với các trung tâm trung chuyển hàng hóa, cảng cạn ICD tại khu vực Hoàng Tân và Hoàng Tiến và các trục đường giao thông lớn…

Các chương trình, dự án ưu tiên thực hiện

Thực hiện Quy hoạch điều chỉnh, các chương trình, dự án Chí Linh ưu tiên thực hiện gồm: 

Về phát triển đô thị: lập chương trình phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng đô thị; lập các dự án khu đô thị mới, đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, khu nhà ở xã hội, tái định cư; lập, thực hiện các dự án công viên cây xanh, thiết chế văn hóa xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo các tiêu chí đô thị loại II; triển khai thực hiện Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh trên địa bàn thành phố; xây dựng và ban hành các quy chế quản lý kiến trúc đô thị...

Về công nghiệp: đầu tư xây dựng các khu công nghiệp theo quy hoạch tại các phường: Cổ Thành, Đồng Lạc, Tân Dân, Cộng Hòa.

Về thương mại, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao: Đầu tư xây dựng khu thương mại - logistics tại các phường: Tân Dân, Đồng Lạc, các khu thương mại dịch vụ khác; đầu tư khai thác tiềm năng du lịch khu Côn Sơn - Kiếp Bạc, hồ Thanh Long, phát triển các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ giải trí, thể thao chất lượng cao kết hợp đô thị sinh thái tại các khu vực hồ Bến Tắm, hồ Lán Chẽ, đập Vễn, cồn Vĩnh Trụ...

Về nông nghiệp: thực hiện đầu tư các dự án khai thác dưới tán rừng, các dự án khai thác sản phẩm nông nghiệp đặc trưng (na, vải, ổi...), chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh, để hoàn thành những mục tiêu lớn đã đặt ra, phấn đấu trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống, thành phố Chí Linh sẽ “đi tắt, vượt trước”, xây dựng thành cực tăng trưởng kinh tế tỉnh Hải Dương và là động lực trong chuỗi đô thị trên hành lang kinh tế Hà Nội - Đông Triều - Hạ Long. Đẩy mạnh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tiếp cận nhanh với chuyển đổi số để phát triển kinh tế số. Sắp xếp phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp để đáp ứng hoạt động của chính quyền đô thị… Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Chí Linh đang chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ các nguồn lực, quyết tâm đưa Chí Linh ngày càng phát triển lên những tầm cao mới, góp một phần quan trọng vào công cuộc đổi mới của Hải Dương, của đất nước./.

Theo: ĐCS