Thẻ: Khám bệnh miễn phí

Khám bệnh miễn phí cho 160 Người thuộc diện chính sách ở Chí Linh

Khám bệnh miễn phí cho 160 Người thuộc diện chính sách ở Chí...

Tỉnh đoàn phối hợp với UBND TP Chí Linh tổ chức khám bệnh, tư vấn và phát thuốc...