Thẻ: ÁCH TẮC

Ngày đầu cách ly xã hội: Lưu thông hàng hóa qua chốt vẫn... tắc

Ngày đầu cách ly xã hội: Lưu thông hàng hóa qua chốt vẫn......

Trong ngày đầu thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng...