Thẻ: thơ phổ nhạc

icon Lòng Mẹ - Karaoke

Lòng Mẹ - Karaoke

Lòng mẹ lên nhạc chứa chan Bao la rộng lớn cơ hàn vì con. Thương con ôm ấp đêm mòn...