Thẻ: Thu Ngân Sách

icon Chí Linh thu ngân sách vượt hơn 115% kế hoạch năm

Chí Linh thu ngân sách vượt hơn 115% kế hoạch năm

Theo báo cáo của UBND TP Chí Linh, 9 tháng qua, thu ngân sách nhà nước trên địa...