Thẻ: Công ty TNHH Nhôm Đông Á

Chí Linh bàn giao 15 nhà "đại đoàn kết" cho hộ nghèo

Đại diện Công ty TNHH Nhôm Đông Á trao tiền hỗ trợ xây nhà "đại đoàn kết" cho một hộ nghèo của TP Chí Linh