Thẻ: thành phố hải dương

Cách ly xã hội toàn TP Hải Dương từ 0 giờ ngày 14.8

Cách ly xã hội toàn TP Hải Dương từ 0 giờ ngày 14.8

TP Hải Dương thực hiện cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 14.8, trong vòng 15 ngày, theo...