Thẻ: Đoàn Thanh Niên

Thành đoàn Chí Linh tặng công trình thanh niên tại Hoàng...

Sáng 27.4, Thành đoàn Chí Linh tặng công trình thanh niên "Điểm vui chơi thể dục thể thao ngoài trời" tại phường Hoàng Tân.

Thành đoàn Chí Linh phấn đấu mỗi năm giới thiệu việc làm...

Sáng 25.4, Đoàn Thanh niên TP Chí Linh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2022-2027 sau 1,5 ngày làm việc.