Thẻ: cầu đông mai văn đức

Khánh thành cầu Đông Mai

Khánh thành cầu Đông Mai

Cầu Đông Mai được xây dựng thay cho bến đò Đông Mai, nối xã Nguyễn Huệ (thị xã Đông...