Thẻ: khu đô thị

UBND tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

UBND tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã trình bày phương án quy hoạch...