Thẻ: Dự án thành phố chí linh

TP Chí Linh công bố điều chỉnh quy hoạch và danh mục thu...

Đến năm 2040, TP Chí Linh thu hút đầu tư tập trung 50 dự án, công trình. Cụ thể, lĩnh vực hạ tầng du lịch và sinh thái nghỉ dưỡng...