Thẻ: cầu đông mai chí linh

Khánh thành cầu Đông Mai

Cầu Đông Mai được xây dựng thay cho bến đò Đông Mai, nối xã Nguyễn Huệ (thị xã Đông Triều) với phường Văn Đức (Chí Linh).