Chủ tịch Hội Thương, bệnh binh gương mẫu

07-07-2017

Cựu chiến binh Phạm Văn Hích sinh năm 1949, thương binh 2/4, nạn nhân chất độc da cam ở thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy (Bình Giang) là Chủ tịch Hội Thương, bệnh binh ở xã. Cựu chiến binh Phạm Văn Hích thu lãi mỗi năm từ mô hình VAC trên 200 triệu đồng Phát […]

Từ khóa: