Thẻ: tránh đuối nước ở trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em: Chung tay xóa nỗi đau đuối nước ở trẻ

Tháng hành động vì trẻ em: Chung tay xóa nỗi đau đuối nước...

Tuy mới đầu mùa hè nhưng đã xảy ra hàng loạt các vụ đuối nước tại các địa phương...