Thẻ: khu thể thao

Gỡ khó cho các dự án của Tập đoàn FLC

Gỡ khó cho các dự án của Tập đoàn FLC

UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương đang tập trung tháo...