Thẻ: bị tàn tật ở chí linh

Gia cảnh khó khăn của ông Khanh

Gia cảnh khó khăn của ông Khanh

Bị tai nạn giao thông nên ông Nguyễn Văn Khanh liệt nửa người, mất khả năng lao...