Thẻ: CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Công an TP Chí Linh tạo thuận lợi cấp thẻ căn cước gắn chip

Công an TP Chí Linh tạo thuận lợi cấp thẻ căn cước gắn chip

Những ngày này, Công an TP Chí Linh đang tập trung phục vụ nhân dân đến làm thẻ...