Thẻ: khu công nghiệp Cộng Hoà

Tập đoàn Boway dự kiến đầu tư 350 triệu USD vào khu công nghiệp Cộng Hoà

Tập đoàn Boway dự kiến đầu tư 350 triệu USD vào khu công nghiệp...

Tập đoàn Boway thuê 20 ha đất tại khu công nghiệp Cộng Hoà để xây dựng nhà máy sản...