Thẻ: flc

Gỡ khó cho các dự án của Tập đoàn FLC

Gỡ khó cho các dự án của Tập đoàn FLC

UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương đang tập trung tháo...

UBND tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

UBND tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã trình bày phương án quy hoạch...