Thẻ: Vợ chồng bệnh tật

icon Tai họa đổ xuống đôi vợ chồng bệnh tật

Tai họa đổ xuống đôi vợ chồng bệnh tật

Ngày 28.10 vừa qua, trong một lần đi câu cá ở thị xã Kinh Môn, cần câu mắc vào đường...