Giải tỏa 13 trường hợp vi phạm hành lang đê điều

06-07-2017

Hạt Quản lý đê thị xã Chí Linh phối hợp với lực lượng liên ngành của thị xã, các xã, phường có đê tập trung kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm hành lang đê điều. Hoạt động diễn ra từ cuối tháng 2 đến ngày 14.6. Kết quả đã […]

Từ khóa: