Công ty CP Phát triển nhà và Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh: Nợ gần 3 tỷ đồng tiền thuê đất

06-07-2017

Công ty CP Phát triển nhà và Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh hiện chưa nộp tiền thuê đất, chưa kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định. Đây là kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, năm 2004, công ty này […]

Từ khóa: