[Hồ Thị Kim Thoa] Ban bí thư đề nghị miễn nhiệm Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

06-08-2017

Bà Hồ Thị Kim Thoa – Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Công thương, bị đề nghị miễn nhiệm. Ngày 8/8, Ban bí thư đã họp xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các đơn vị liên quan về việc thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim […]

Từ khóa: , ,