MỞ RỘNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC SẠCH CHO BẾN TẮM, HOÀNG TÂN, HOÀNG TIẾN

14-07-2017

Hơn 4.000 hộ dân của các phường Hoàng Tân, Bến Tắm và xã Hoàng Tiến (Chí Linh) sắp được cấp nước sạch. Hiện nay, hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hoàng Tiến đã được triển khai, 2 dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Hoàng Tân và Bến Tắm sẽ […]

Từ khóa: