ĐỊA ĐIỂM CÂY XĂNG Ở CHÍ LINH

07-07-2017

Cây xăng Cộng Hòa (cầu Ma), phường Cộng Hòa (Quốc lộ 18) + Cây xăng Đại Tân, phường Hoàng Tân (Quốc lộ 18) + Cây xăng Hoàng Tiến, thôn Phục Thiện xã Hoàng Tiến (Quốc lộ 18) + Cây xăng Văn An, phường Văn An (Quốc lộ 18) + Cây xăng  Phả Lại, khu tái định cư phường Phả Lại (Quốc lộ 18) […]

Từ khóa: