Các Xã, Phường

07-07-2017

1. Phường Sao Đỏ: Bí thư Đảng Ủy: Nguyễn Minh Thắng Chủ tịch UBND phường: Phạm Hồng Hưng 2. Phường Phả Lại: Bí thư Đảng Uỷ: Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND phường: Phương Văn Môn 3. Phường Thái Học: Bí thư Đảng uỷ: Vũ Đình Quang Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Văn Chiên 4. […]

Từ khóa: ,