35 năm Lữ đoàn Pháo binh 490

06-07-2017

Ngày 24.5, Lữ đoàn Pháo binh 490 (Chí Linh) kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (24.5.1982 – 24.5.2017). 35 năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 490 luôn chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong huấn […]

Từ khóa:

Giải tỏa 13 trường hợp vi phạm hành lang đê điều

06-07-2017

Hạt Quản lý đê thị xã Chí Linh phối hợp với lực lượng liên ngành của thị xã, các xã, phường có đê tập trung kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm hành lang đê điều. Hoạt động diễn ra từ cuối tháng 2 đến ngày 14.6. Kết quả đã […]

Từ khóa:

1 10 11 12